Stomatološka Ordinacija Kolak

Načini plaćanja

 • Gotovinsko plaćanje
 • Plaćanje putem kreditnih kartica
 • Beskamatno plaćanje putem MasterCard kreditnih kartica Intesa banke na više rata.
  Ukupan iznos transakcije se deli na jednake mesečne rate i kao takav je u celosti oslobođen kamate.
  Broj rata je u dogovaru sa ordinacijom.
 • Plaćanje putem kredita kod Intesa banke, sa kojom Stomatološka ordinacija “Kolak” ima sklopljen ugovor o kreditiranju svojih pacijenata
 • Plaćanje putem stare devizne štednje
 • Odloženo plaćanje na 6 do 10 meseci, u zavisnosti od veličine stomatološkog rada, putem administrativne zabrane za zaposlene u radnim organizacijama sa kojima bi ordinacija sklopila ugovor o saradnji
 • Delta Generali privatno zdravstveno osiguranje
  Ordinacija ima sklopljen ugovor sa Delta Generali osiguranjem, pa pacijenti koji imaju privatno zdravstveno osiguranje kod ovog osiguravajućeg društva mogu koristiti naše usluge.