Stomatološka Ordinacija Kolak

Stomatološke usluge

Stomatološka ordinacija Kolak raspolaže sa dva radna mesta i pratećom opremom neophodnom za obavljanje svih stomatoloških intervencija. Od 2004. godine u našu svakodnevnu praksu uveli smo i primenu diodnog lasera u svim oblastima stomatologije, a naročito u estetskoj stomatologiji i izbeljivanju zuba što nas čini pionirima u toj oblasti u Beogradu.

Pružamo sve vrste stomatoloških usluga iz sledećih oblasti:


Bolesti zuba

Sanacija karijesnih lezija i zbrinjavanje zuba estetskim ispunima • Kompozitna nadogradnja zuba uz upotrebu estetskih kočića • Endodontsko lečenje zuba (lečenje kanala korena zuba)


Parodontologija i oralna medicina

Uklanjnje zubnog kamenca i mekih naslaga • Peskiranje zuba • Obrada parodontalnih džepova • Hirurško lečenje parodontopatije uz upotrebu „veštačke kosti“ • Mukogingivalna hirurgija • Laserski tretman afti, herpesa i heilita


Oralna hirurgija

Rutinsko i komplikovano vađenje zuba • Vađenje impaktiranih zuba • Resekcija korena zuba • Apikotomija • Hirurško zatvaranje sinusa


Stomatološka protetika

Bezmetalne krunice • Metalokeramičke krunice • Estetske fasete (veneers) • Totalne i parcijalne pločaste proteze • Skeletirane proteze • Protetske nadoknade na implantatima • Folije za bruksizam


Dečija i preventivna stomatologija

Uklanjanje mekih naslaga i instrukcije o oralnoj higijeni • Zalivanje fisura • Fluorisanje zuba • Lečenje i plombiranje mlečnih zuba • Vađenje mlečnih zuba


Ortodoncija

Pokretni ortodontski aparati • Fiksni aparati sa nikl-titanijumskim bravicama • Fiksni aparati sa estetskim bravicama


Estetska stomatologija

Izbeljivanje vitalnih i avitalnih zuba • Estetske fasete • Nakit za zube • Estetski fileri


Implantologija

Implantologija • Ugradnja dentalnih implantata