Stomatološka Ordinacija Kolak

Oralna hirurgija

  • Rutinsko i komplikovano vađenje zuba
  • Vađenje impaktiranih zuba
  • Resekcija korena zuba (apikotomija)
  • Operacija viličnih cista
  • Hirurško zatvaranje sinusa

Primena lasera u stomatologiji

Od kada je 1960. godine zvanično predstavljen prvi laser, više od stotinu različitih tipova laserskih sistema je razvijeno za različite primene u industriji i medicini. Gotovo da nema oblasti medicine gde se ne koriste, uključujući tu i stomatologiju. Usled rapidnog razvoja laserske tehnologije, danas su u različitim stomatološkim disciplinama…