Stomatološka Ordinacija Kolak

Stomatološka protetika

  • Bezmetalne krunice
  • Metalokeramičke krunice
  • Estetske fasete (veneers)
  • Totalne i parcijalne pločaste proteze
  • Skeletirane proteze ("Vizil" proteze)
  • Protetske nadoknade na implantatima
  • Folije za bruksizam

Bezmetalna keramika

Osim funkcionalnosti, danas je potrebno zadovoljiti i visoke estetske zahteve pacijenata. Za razliku od klasičnih metalo-keramičkih krunica koje se izrađuju od legure metala kao osnove tj. rama na koji se nanosi keramika, bezmetalne krunice ne sadrže tamni metal kao osnovu…Primena lasera u stomatologiji

Od kada je 1960. godine zvanično predstavljen prvi laser, više od stotinu različitih tipova laserskih sistema je razvijeno za različite primene u industriji i medicini. Gotovo da nema oblasti medicine gde se ne koriste, uključujući tu i stomatologiju. Usled rapidnog razvoja laserske tehnologije, danas su u različitim stomatološkim disciplinama…